NIEUW! Set aanbiedingen

NIEUW! Set aanbiedingen

LET OP!

Reinig de stoelen en de kunststof onderdelen nooit met alcoholhoudende producten of schurende middelen. Hierdoor kan de stoel beschadigen.


Is de stoel beschadigt geraakt door het gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen dan vervalt de garantie.